?
.

Geen Nederlands veterinair geregistreerd geneesmiddel

Wat was de NVR ook alweer?

Op 28 januari 2022 is de New Vet Regulation van kracht geworden. Deze Europese wet heeft consequenties voor het voorschrijven van diergeneesmiddelen. De inzet van Europese, humane en magistrale producten is mogelijk mits men zich aan de voorwaarden en volgorde van de “cascade regeling” houdt.

Een praktisch overzicht is te vinden op de site van CBG-MEB: cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-cascade


Cascade toepassing

Is er een diergeneeskundig medicijn in NL geregistreerd voor de bestemde diersoort & indicatie?
En is het beschikbaar?


Als dit niet het geval is, volg dan de onderstaande stappen voor voedsel en niet-voedselproducerende dieren.

Niet-voedselproducerende dieren

 1. Ten eerste met een diergeneesmiddel met een in Nederland of in een andere lidstaat afgegeven handelsvergunning voor gebruik bij:
  •  Dezelfde soort of;
  •  Een andere diersoort voor dezelfde indicatie of;
  •  Een andere indicatie

 2. Is dit niet beschikbaar dan kan je gebruik maken van een in Nederland of in een andere lidstaat toegelaten humaan geneesmiddel.

Voedselproducerende dieren

 1. Als eerste is het gewenst om een diergeneesmiddel te gebruiken met een in Nederland of in een andere lidstaat afgegeven handelsvergunning, dat bij dezelfde of bij een andere voedselproducerende diersoort voor dezelfde indicatie of voor een andere indicatie is goedgekeurd.

 2. Daarna een diergeneesmiddel dat in Nederland toegelaten is voor gebruik bij een niet-voedselproducerende diersoort voor dezelfde indicatie.

 3. Is het hierboven bedoelde diergeneesmiddel niet beschikbaar of toepasbaar? Dan kan je gebruik maken van een in Nederland of in een andere lidstaat toegelaten humaan geneesmiddel.

Wat kan je van ons verwachten?

Import i.v.m. tekorten
Lopende en dreigende tekorten worden door ons nauwlettend gemonitord en geanalyseerd. Met als doel zo proactief mogelijk op zoek te gaan naar vervangende producten.

Ondanks dat we graag voor elk tekort een oplossing vinden, zijn er helaas wat beperkingen. Zo kunnen we pas tot import overgaan als er geen veterinair geregistreerd middel beschikbaar is, het product 3 of meer weken niet beschikbaar en we een minimale afzet kunnen verwachten. Oplossingen voor tekorten kan je vinden in het alternatieve producten overzicht wat wekelijks te vinden is bij het assortiment nieuws.

Import voor lange termijn assortiment opnames
Naast tekorten kan import ook een oplossing bieden voor producten waar wel vraag naar is, maar welke niet veterinair geregistreerd zijn in Nederland. Ook voor deze lange termijn aanvullingen op ons assortiment zijn we actief op zoek binnen Europa.

Humane portfolio
Daarnaast heeft Covetrus een uitgebreid humaan portfolio wat hier te vinden is.

Bekijk hier de cascade producten in ons assortiment.


Verzoeken voor opname
Input is altijd welkom en verzoeken voor opname van Europees geregistreerde of humane geneesmiddelen kunnen verzonden worden naar [email protected].

Let op: ons gehele aanbod aan cascade producten (import & humaan) bestaat om de afwisselende beschikbaarheid van het reguliere assortiment op te vangen. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het inzetten van cascade producten.